Montáž strojov a zariadení pri ich aplikovaní do budúcej prevádzky výrobného závodu.
Montáž, inštalácia kompletizácia dopravných zariadení.
Montáž a inštalácia  vzduchotechniky.
Montáž slnečných kolektorov.
Montáž nosných konštrukcií pre nízke a vysoké stavby.
Montáž jednotlivých prvkov lakovne pred jej spustením do prevádzky.
Servisné práce – montáž, demontáž a údržba jednotlivých zariadení výrobného procesu pre zabezpečenie bezpečnosti chodu a predĺženie životnosti výrobnej linky po opotrebovaní jednotlivých jej komponentov v čase.
Pre konkrétne projekty v zahraničí ponúkame kvalifikovaný personál na výkon práce podľa vopred dohodnutých podmienok a požiadaviek objednávateľa.
Preberáme diel zodpovednosti za vykonaný projekt a to čiastočne ako subdodávateľ v spolupráci s hlavným investorom, alebo dodávateľom konkrétneho projektu.
Naši zamestnanci sú vybavení príslušným náradím potrebným pre riadny výkon práce tak, aby jej odovzdanie bolo v súlade so zmluvnými podmienkami spolupráce vykonanej v čo najlepšej kvalite na trhu.

 

 

Zdroj: http://www.mkv-montaza.si/storitve-dejavnost/dejavnost-montaze-industrijskih-postrojenj/mehanska-montaza/