Naša história v skratke…

Naša firma začala svoju činnosť v roku 2005 v personálnej oblasti na zahraničnom pracovnom trhu v Slovinsku.

Hlavnou činnosťou našej firmy je podieľať sa na rôznych projektoch, ktoré si vyžadujú montážne práce s využitím schopností našich zamestnancov v oblasti obrábania kovov alebo zvárania jednotlivých konštrukčných prvkov.

Dnes naša firma spolupracuje s firmami na európskom pracovnom trhu v rôznych štátoch Európskej únie ako sú Česká republika, Slovinsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko….

V roku 2006 sme začali svoju činnosť aj v obchodnej oblasti a to spustením prevádzky predaja kancelárskych potrieb. V súvislosti so zavedením eura od 1.1.2009 na Slovensku sme prišli s novou  ponukou tovaru od septembra 2008. Vtedy sme spustili predaj eurosortimentu v našom kamennom obchode a cez e-shop, ktorý na našej webovej stránke prevádzkujeme do dnes.