Obchodné meno:                    IBILL, s.r.o.

Sídlo:                                      Slovenská 5, 085 01 Bardejov

IČO:                                       36501841

IČ DPH:                                  SK20211935047

Deň zápisu v OR:                   18.01.2005.

Právna forma:                         Spoločnosť s ručeným obmedzením

Názov banky:                         Všeobecná úverová banka a.s.

Adresa:                                   Mlynské Nivy 1, Bratislava, Slovensko

IBAN:                                       SK67 0200 0000 0019 5105 9651

SWIFTt                                       SUBASKBX

Štatutárny organ:                    Konatelia:

Ing. Ján Basa

Ing. Mgr. Jozef Lenk

Základné imanie:                    6 638,783776 EUR

Firma je registrovaná:                        Okresný súd Prešov pod č. 15822/P