Firma zabezpečuje zvarenie širokej škály materiálov, ktoré si vyžadujú rôzne technológie zvárania. Zvárači majú platné certifikáty pre daný druh zvárania, ktorý si každé dva roky obnovujú. Samotnou praxou zvárača a opakovaným preškolením respektíve obnovením platnosti zváracieho certifikátu zabezpečíme tak kvalitu vykonanej práce našich zamestnancov podľa požiadaviek našich zákazníkov
Zváranie sa vykonáva vo výrobných halách pri zabezpečení samotného výrobného procesu, na rôznych stavebných projektoch prípadne montážnych s cieľom zabezpečiť kvalitu statického nosného prvku samotnej konštrukcie.

Naši zvárači zvárajú v súlade s týmito technologickými postupmi:

Základné kurzy:
Z – M1 v ochrane CO2 / Mig Mag /
Z – E1 elektrickým oblúkom obalenou ekektródou
Z – T3 v ochrane argonom TIG
Z – G1 zváranie plameňom
D – G2 zváranie kyslíkom / palič /
D – E4 rezanie plazmou
D – R1 bodové zváranie elektrickým odporom

 

Úradné kurzy a skúšky podľa EN 287-1 pre spôsoby zvárania:

135 – v ochrane CO2 / Mag /
Napr.   EN 287 – 1: 135 P BW 1.1 S t10 PF ss nb / v ochrane CO2 tupý zvar na plechoch /
EN 287 – 1: 135 P FW 1.1 S t10 PF ml / v ochrane CO2 kútový zvar na plechoch /

111 – elektrickým oblúkom oblenou elektródou
Napr.   EN 287 – 1: 111 P BW 1.1 B t10 PF ss nb / el. oblúkom elektródou tupý zvar na plechoch
EN 287 – 1: 111 P FW 1.1 B t10 PF ml / el. oblúkom elektródou kutový zvar na plechoch
EN 287 – 1: 111 T BW 1.1 B t8D108 PF ss nb / el. oblúkom elektródou tupý zvar na rúrach

141 – v ochrane argónom / Tig /
Napr.   EN 287 – 1: 141 T BW 8 S t5 D50 HL045 ss nb / zváranie nerezových rúr v ochrane argónu
EN 287 – 1: 141 T BW 1.1 S t5 D50 HL045 ss nb / zváranie čiernych rúr v ochrane argónu

311 – zváranie plameňom
Napr. EN 287 – 1: 311 TBW 1.1 S t3,6 D50 HL045 ss nb rw / zváranie rúr plameňom od vonkajšieho priemeru 25mm nahor
EN 287 – 1: 311 TBW 1.1 S t2,3 D17,2 HL045 ss nb rw / zváranie rúr plameňom od vonkajšieho priemeru 17,2mm do 34,4mm